Jeśli poczujesz ulatniający się gaz z butli:
 1. Zachowaj szczególną ostrożność:
 • Nie używaj otwartego ognia !
 • Nie włączaj żadnych urządzeń elektrycznych i światła,
 • Nie pal papierosów,
 • Nie posługuj się telefonem (nawet komórkowym) w mieszkaniu.
 1. Zamknij zawór butli.
 2. Otwórz szeroko okna i drzwi, żeby wywietrzyć pomieszczenie
 3. Jeśli zamknięcie zaworu butli spowodowało zatrzymanie wycieku gazu, można wykonać następujące czynności:
Sprawdź szczelność połączenia zaworu butli z reduktorem wykorzystując do tego roztwór pieniący, np. wodę z szamponem.

Pojawienie się bąbelków świadczyć będzie o miejscu wycieku gazu.

Należy wówczas dokręcić nakrętkę reduktora albo, w razie potrzeby, wymienić uszczelkę gumową w zaworze butlowym.
 1. Gdy nie ma możliwości wykrycia lub usunięcia źródła wycieku gazu:
 2. Wynieś butlę na zewnątrz pomieszczenia, Powiadom osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu i opuść budynek, Jak najszybciej wezwij Straż pożarną (tel. 998) korzystając z telefonu na zewnątrz, skontaktuj się ze swoim dostawcą gazu. 
Sytuacje, które mogą doprowadzić do zagrożenia wybuchem, bądź wybuchem gazu i rozerwania butli są następujące:
 1. zbyt mała wytrzymałość mechaniczna butli
 2. napełnianie butli propanem - butanem w stopniu przewyższającym dopuszczalny poziom napełnienia (czyli 85%)
 3. nieszczelność zaworu
 4. nieszczelność połączenia zaworu z butlą.